Dogodki

Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja Republike Slovenije je potrjen s strani Evropske komisije.

Odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru. Nacionalne prednostne naloge so prispevale k učinkovitemu doseganju skupnih ciljev EU, določenih v pravnih aktih EU.


Naziv projekta: »Dolenjska podeželska tržnica«

Vodilni partner: Zavod Situla

Ostali partnerji v projektu: Komunala Novo mesto d.o.o., Mestna občina Novo mesto, Turistično kulturno društvo Trškogorsko srce

Aktivnosti v projektu: Za potrebe izvedbe projekta bo potreben nakup stojnic (30 kom.), katere bi s pomočjo mladih oblikovalcev stilsko oblikovali v barvah regije. S tem bi stojnice kot premični objekt postale prepoznavne zaradi svoje videza med obiskovalci.

Stojnice z lokalnimi ponudniki živil ter rokodelci pod skupno blagovno znamko Dolenjska podeželska tržnica nato gostujejo po krajih in že uveljavljenih dogodkih celoto leto 2022. Glede na letni čas se tudi prilagaja ponudba na stojnici (med junijem in septembrom več živilskih ponudnikov, novembra vinarji, decembra rokodelci za domača božična darila, ... ). Poleg tržne dejavnosti pa je v sklopu operacije tudi spremljevalni program, ki je v prvi vrsti namenjen otrokom in mladim družinam in promovira kulturno dediščino, ekologijo in zdrav način življenja preko ustvarjalnih delavnic, gledaliških predstav ali pa vodenih ogledov krajev.

Operacija pomaga obujati središča naselij, medtem ko z gostovanji na večjih dogodkih poskrbi za dodaten spremljevalni program in možnost ponudnikom za razvoj svoje dejavnosti.

Namen projekta: Projekt pomaga obujati središča naselij oziroma občin, medtem ko z gostovanji na večjih dogodkih poskrbi za dodaten spremljevalni program in možnost ponudnikom za razvoj svoje dejavnosti.

Cilji projekta: Lokalno osveščeno prebivalstvo o pomenu lokalne samooskrbe, ekološke pridelave – projekt bo prebivalcem regije predstavila lokalne pridelovalce, tudi ekološke, ki bodo pripomogli k osveščanju pomena lokalne pridelave ter uživanju kvalitetne hrane. Z višjim povpraševanjem po kvalitetni in ekološki prehrani pa bo posredno tudi višji interes pridelovalcev po pridelavi ekoloških pridelkov.

Posredno:

Nova delovna mesta – operacija bo z dvigom prodaje spodbudila lokalne pridelovalce in rokodelce k razvoju svoje dejavnosti, kar posredno vodi v odpiranje novih delovnih mest.

Pričakovani rezultati:

- nakup 30 stojnic, katere tudi vizualno predstavljajo regijo in pridelovalce z regije (stojnice so trajne in omogočajo izvedbo projekta tudi v prihodnjih letih)

- izvedba vsaj 30 gostovanj po občinah LAS DBK s tržnico in spremljevalnim programom

- izvedba desetih delavnic za otroke in osebe s posebnimi potrebami, ki bodo osveščale o lokalni samooskrbi in zdravi prehrani

- izvedba štirih spremljevalnih dogodkov vezanih na promocijo kulturne dediščine na podeželju (promocija folklore, slovenske ljudske glasbe in ljudskih šeg in navad)

- promocija zdrave prehrane, lokalne samooskrbe ter ponudbe lokalnih pridelovalcev skozi celotno leto na socialnih omrežjih – s tem osveščamo o projektu tudi tiste, ki se tržnic ne morejo udeležiti

- spodbujanje lokalnih pridelovalcev in rokodelcev, da se predstavijo celotni regiji na tržnici in s tem tržijo lokalne pridelke in rokodelske izdelke.

Trajanje operacije: januar 2022–december 2023

Celotna vrednost: 37.088,62 eur

Višina sofinanciranih stroškov: 26.208,80 eur

Programsko financiranje EKSRP: 80 %

Kontaktna oseba: Franci Judež 031 776 490


Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Za vsebino na spletni strani je odgovoren Zavod Situla

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Povezave:

Program razvoja podeželja – PRP: http://www.program-podezelja.si/

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

LAS Dolenjska in Bela krajina: https://las-dbk.si/


Pušelšank pri BOTRI JOŽEFINI

»Ko trškogorske lipe spregovorijo« (5. okter 2018)

Vabljeni na prireditev za vse čute: »Ko trškogorske lipe spregovorijo «

Petek 5. oktobra 2018 ob 17. uri pri cerkvi Marijinega rojstva na Trški gori pod trškogorskimi lipami.

To bo ena luštna prireditev na Trški gori pod lipami, ki bodo spregovorile z ljudskim petjem, igranjem na ljudske inštrumente, z ljubitelji gledališča, ljubitelji slikanja in z ljubitelji naše kulturne dediščine z rokodelci iz lokalnega okolja.

Štanti se bodo šibili od dobrot iz zidanic in dobre trškogorske kapljice.

Vstopnine ni, je pa zaželen prostovoljni prispevek za TKD Trškogorsko srce!

Koncert Pesem na Trški gori (22. oktober 2017)

Minulo nedeljo je ubrano petje zopet donelo v Marijini cerkvi na Trški gori. Že tretje leto zapored je Kulturno turistično društvo Trškogorsko srce za uspešno pospravljeno letino na poljih in vinogradih pripravilo koncert ljudskih napevov Pesem na Trški gori.

S svojo pesmijo so se kot prve predstavile ljudske pevke Rožce iz Dolenjskih Toplic, ki letos obeležujejo deseto obletnico delovanja. Povabilu so se odzvale tudi ljudske pevke iz Telč, ki v svojem kraju ohranjajo ljudsko pesem in vsako leto organizirajo prireditev Telška žetev. Zapela je skupina ljudskih pevcev Vaški zvon iz Prečne, ki že vrsto let prepevajo.

Trškogorske ljudske pevke rade zapojejo kakšno o vinu in seveda kakšno Slakovo in tako je bilo tudi letos. Kot zadnje so nas s svojim petjem počastile pevke skupine Ragle iz Trebnjega. Ljubezen do ohranjanja ljudske dediščine jih že 20 let navdihuje, tako da so sodelovale že pri mnogih projektih.

S svojim petjem so navdušili tudi člani pevske zasedbe Deci iz Novega mesta. Imajo radi vsako pesem, le da sporoča dobre in lepe misli.

Ljubiteljska glasbenika in člana zasedbe Ješča vešča, Ana Markelj in Andrej Karlič, sta se z veseljem odzvala vabilu in prispevala svoj delček k dogajanju na Trški gori.

Na prireditvi je prisotne nagovorila aktualna cvičkova princesa Dragica Ribič in poudarila pomen zahvaljevanja ter prisotne povabila na dogajanja okoli sv. Martina.

Na koncu je pod okriljem Marijinega zavetja zadonela skupna pesem Mariji na čast.

Tudi na skupnem druženju okoli štantov je po Trški gori še donela pesem.

Vabilo na koncert: PESEM NA TRŠKI GORI 2017

Uprizoritev veseloigre s petjem "Na Trški gori"

Pred enainosemdesetimi leti je bila 28. marca v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani uprizorjena opereta Na Trški gori novomeškega skladatelja Danila Bučarja, čigar ime nosi tudi ena izmed novomeških ulic, in njegove žene Metke Bučar, ki je napisala besedilo. Po tistem njunega dela do sedaj niso več izvajali, znova pa bo zgodba na odru predvidoma 16. septembra pred cerkvijo na Trški gori, tokrat v obliki veseloigre, ki jo bodo odigrali člani ljubiteljskih gledališč Vesel teater iz Dolenjskih Toplic in Dober dan teater iz Prečne v sodelovanju s pevci skupine Vaški zvon iz Prečne, Trškogorskimi ljudskimi pevkami in moškim pevskim zborom župnije Šempeter-Otočec.

Danilo Bučar je bil rojen leta 1896 v Črnomlju, mlada leta pa je preživel v Novem mestu in se tako tudi navezal na znamenito novomeško vinsko gorico Trška gora. Istoimensko opereto sta ji posvetila skupaj z ženo Metko, rojeno Margaritha Maria Victoria Hahm, igralko, ki se je mnogi verjetno najbolj spomnijo po vlogi Samove mame iz kultnega slovenskega filma Vesna, igrala pa je v praktično vseh pomembnejših slovenskih filmih do leta 1973. Danilo je bil sicer po poklicu farmacevt, a je večino življenja posvetil glasbi. Pisal je scensko glasbo za predstave v Šentjakobskem gledališču, zborovsko glasbo - med drugim je njegova tudi Nocoj pa oh nocoj -, operete (Študentje smo, Na Trški gori, Smuk-smuk in Kurent) pa tudi simfonično glasbo, iz katere velja posebej izpostaviti suito v treh stavkih Belokranjske pisanice.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedala Jožica Verček, predsednica Turistično kulturnega društva Trškogorsko srce, ki je organizator septembrske uprizoritve veseloigre Na Trški gori na Trški gori, so besedilo dobili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, dovoljenje za uprizoritev pa so jim dali tudi dediči.

Bolj kot denarja si želijo gledalcev

Režiser tokratne predstave Franci Plut je povedal, da so se zaradi omejenih in nepredvidljivih zmožnosti ljubiteljskih gledališč odločili za veselo igro s petjem. Ker število nastopajočih presega številčnost zasedbe enega samega gledališča, so se odločili za sodelovanje dveh ljubiteljskih gledališč iz sosednjih občin, ki sta sodelovali tudi pri snemanju filma Sramota.

"Vesel sem, da smo se povezali tudi z ljudskimi pevci, tako da bo vse skupaj na odru okoli štirideset ljudi. Gre za igralsko in logistično zelo zahteven projekt, še posebej ker se ga lotevamo ljubiteljsko. Za ljubiteljskega igralca so plačilo gledalci, zato ne potrebujemo denarja, ampak gledalce," je ob predstavitvi veseloigre Na Trški gori zatrdil Plut in dodal, da pa bodo vsi tisti, ki jih gledališčniki potrebujejo za tehnično podporo, morali biti nekaj plačani. Zato se bodo za podporo obrnili tudi na lokalno skupnost in donatorje, ki so naklonjeni ljubiteljski kulturni dejavnosti in so pripravljeni podpreti podobne projekte.

Ljudske pevke aktivne čez vse leto

Kot je povedala predsednica TKD Trškogorsko srce Jožica Verček, je vesela igra Na Trški gori eden od projektov, s katerim si društvo prizadeva oživiti vinorodno gorico Trško goro in takajšnjo zidaniško tradicijo. Društvo je oživelo zgodbo zidanice, ki jo pripovedujejo prek zanimivih oblačil, z ljudskimi pevkami, lutkami, ki jih zanje izdelujejo v Varstveno delovnem centru. Vsako leto sodelujejo pri Slakovem pohodu. Čibe in čibike lepo postrežejo goste, pohodnike, pevke pa zapojejo vinogradniške, pivske in Marijine pesmi. Med oživljene trškogorske običaje sodi tudi žegnanje, na katerem so imeli dvanajst stojnic z izdelki domače obrti, dobrotami domače kuhinje in spominki. Po oktobrski zahvalni maši za dobro letino pripravljajo koncert, za katerega želijo, da bi postal tradicionalen.

I. Vidmar/DL

Trškogorsko srce in županovo vino iz Trške gore (18. nov. 2016)

"Vino pije svet’ Martin, voda pa naj žene mlin.”

Tako pravi ljudska modrost.

Slovenci radi praznujemo in imamo veliko praznikov in večini med njimi nazdravimo s kozarčkom vina.

Imamo pa tudi enega, ki je namenjen prav poskušanju vina. Gre seveda za praznik svetega Martina, ki približno sovpada z zaključkom jesenskih opravil na poljih in koncem vretja sladkorja v grozdnem soku. Na dan svetega Martina, se torej mošt uradno spremeni v mlado vino. Ob kozarčku pa je seveda treba tudi prigrizniti in do pojedine s pitano gosko potem ni več daleč.

In kot se spodobi za Novo mesto, ki domuje pod vinorodno gorico Trško goro, je bilo v Situli organizirano letošnje martinovanje. Sodelovala so lokalna društva vinogradnikov in nekaj dolenjskih vinarjev. K sodelovanju je bilo povabljeno tudi Kulturno turistično društvo Trškogorsko srce. Na svoji stojnici so obiskovalcem nudili dobrote, ki se pripravljajo ob praznovanjih v zidanicah (kruh, potica, salama, …) in seveda ni manjkala tudi dolenjska kapljica.

Ker bo vino postalo zvesti spremljevalec mednarodnih sprejemov in drugih protokolarnih dogodkov Mestne občine Novo mesto, so v petek izbrali tudi županovo vino. Županovo vino je cviček letnik 2016 pridelan v vinogradih družine Colnar na Trški gori. Zmagovalcu izbora je bilo med drugim podarjeno trškogorsko srce, ki je nastalo pod rokami botre Jožefine.

Prijeten večer se je zaključil pozno v noč. Namen prireditve, promocija dolenjskih vin, pa je bil tudi dosežen. Nasnidenje še kdaj!

Pesem na Trški gori 2016 (30. 10. 2016 po maši)

Pesem na Trški gori, ki letos poteka že drugo leto, je bila na zahvalno nedeljo ob uspešno pospravljeni letini in zaključeni vinogradniški sezoni. Trški gori je prineslo ubrano petje.

Lepo pozdravljeni na Trški gori. V turistično kulturnem društvu Trškogorsko srce smo se odločili, da letos ponovimo lanskoletno prijetno druženje tukaj na Trški gori. Znanstveniki so dodobra proučili kako glasba vpliva na človeka. Izboljšuje srce in srčtni utrip, inteligenco in vedenje otrok, vpliva na spomin, učenje, blaži fizične bolečine in še bi lahko naštevala. Predvsem pa nas sprosti in v nas vzbudi prijetne občutke. Zato prepuščam besedo glasbi.

Prvi bodo danes za naše dobro počutje poskrbeli pevci KUD MoPZ vinogradnikov Čatež.

Mo PZ vinogradniki iz Čateža pod Zaplazom imajo sedež in vaje na Čatežu,vendar fantje prihajajo od vsepovsod. Prepevajo že 14 let. Pravijo, da se ob kozarčku dolenjskega posebneža glasovi še bolj razpojejo.

Letos so že drugič organizirali Srečanje vingradniških pevskih skupin v Trebnjem, na katerem so sodelovale tudi Trškogorske ljudske pevke, organizatorke današnjega dogodka.

Zapeli bodo pesem:

  1. VINSKA v priredbi Cirila Preglja

  2. ljudska SEM ZALJUBLJEN BIL, za katero je harmonijo spisal Jože Leskovar

Naslednja bo nastopila Skupina ljudskih pevcev Vaški zvon iz Prečne.

Skupina prepeva in išče novih izzivov v ljudskih pesmih že 13 let. Najraje pojejo pesmi iz domačih dolenjskih vasi, pri tem pa ugotavljajo, da se je ohranilo veliko več pesmi iz ostalih dialektičnih delov Slovenije.

Znani so že skoraj po vsej Sloveniji, saj so v teh letih obiskali že prenekatero srečanje ljudskih pevcev in godcev, sodelovali kar nekajkrat na regijskih in dvakrat na državnih srečanjih.

Danes bodo zapeli pesmi

  1. Oj preblažen tisti dan

  2. Jaz pa grem gori

Naslednje bomo zapele Trškogorske ljudske pevke, ki delujemo v okviru turistično kulturnega društva Trškogorsko srce. Naša druženja so vsekakor nekaj posebnega. Glasbenemu delu vaj obvezno sledi kozarček cvička, salama, domač kruh, vaje pa potekajo v zidanici na Trški gori. Ker smo Trškogorske pevke, rade zapojemo kakšno o vinu, vsekakor pa kakšno Slakovo.

Vendar smo se za danes odločile drugače. Na naših zadnjih vajah je pesem Vrtec ogradila bodem tako lepo zazvenela, da smo se kar odločile, da jo danes zapojemo. Druga pesem je Marija in ptica pevka oz. po naše Ena ptička, pesem, ki smo jo lani prvič slišale prav tukaj, na Trški gori.

  1. Vrtec ogradila bodem

  2. Ena ptička

Ana Markelj in Andrej Karlič sta ljubiteljska glasbenika in člana štiričlanske zasedbe Ješča vešča. Zelo sta navezana na svojo rodno deželo in rada prispevata svoj delček h kulturnemu dogajanju v njej. Danes nam bosta zaigrala pesem Halleluyah Leonarda Cohena in venček slovenskih pivskih pesmi.

Cvička ne najdemo samo v dolenjskih kleteh, najdemo ga tudi v pesmih. Opeval ga je npr. Lojze Slak, opeval pa ga je tudi Tone Pavček, ki v svoji hvalnici cvičku pravi takole:

Žejne vodi proti cilju
vino nežno, živo, sveže,
duši in telesu streže
z vsemi blagri v izobilju.

Božja kaplja troedina –
cviček – vino imenitno,
suho in prijetno pitno,
kot ga dajejo črnina,
frankinja in kraljevina,

pivcu in pevcu se prileže,
jezik in srce razleže
in če tudi ni za maše,
zmeraj paše, ker je naše –
vino nežno, živo, sveže.

Naslednji nas bodo v svet pesmi, ki govorijo o vinu, popeljali Deci.

Moško pevsko skupino Deci sestavljajo pevci iz Novega mesta in okolice. Vsi so izkušeni pevci, ki so se pred tem kalili v različnih glasbenih, predvsem zborovskih zasedbah.

O sebi pravijo tako:

"Deci smo ljubitelji petja, dobre družbe in prav take kapljice. Radi imamo vsako pesem, da le sporoča lepe in dobre misli. Najraje pojemo v okolju kot je ta in za priložnosti kot je ta. Ni tako preproste pesmi, da si Deci ne bi želeli, da zveni kot simfonija in ni tako preprostega namena, da si ne bi zaslužil prijetnega druženja. Zato vam Deci želimo ubrano vzdušje še naprej."

Zapeli bodo pesmi:

  1. Pesem o Martinku Kebru

  2. Venček napitnic

Zadnji bo danes zapel Šentjernejski oktet.

Oktet deluje neprekinjeno že 53 let in je eden najstarejših oktetov.V njem poje že tretja generacija pevcev. Na leto imajo približno 50 nastopov največ v domači občini pa tudi širom Slovenije, gostovali pa so tudi po Evropi.

Na vabilih na današnji dogodek ste verjetno zasledili, da bi se nam danes naj pridružile tudi Ljudske pevke s Telč. Žal so sporočile, da se zaradi bolezni dveh pevk današnjega dogodka ne morejo udeležiti.

Na koncu bi povabila k besedi še predsednico društva Trškogorsko srce, ga. Jožico Verček.

Sedaj pa vabim vse današnje nastopajoče, da se nam pridružijo spredaj, da skupaj zapojemo še zadnjo, Slakovo pesem, Sezidal sem si vinski hram.

Hvala ker ste prišli in lepo nedeljo še naprej. Pa drugo leto spet...

Trškogorske ljudske pevke na 8. pohodu po obronkih Trške gore

V organizaciji Društva vinogradnikov Trška gora je v soboto, 5.11.2016 potekal že 8. Pohod po obronkih Trške gore. Res prijetno se je bilo ponovno srečati, pohajati po prelepi Trški gori, pokušati dolenjsko žlahtno kapljico in vse ostale kulinarične dobrote, ki so jih pripravili ponudniki zidaniškega turizma in vinotoči na Trški gori.

Pohodnike je na Trški gori pri Verčkovi zidanici prijazno sprejelo tudi Turistično kulturno društvo Trškogorsko srce s svojimi Trškogorskimi ljudskimi pevkami. Pevke se trudijo ohranjati ljudsko pesem na Trški gori, širiti slovensko dediščino in promovirati Trško goro. Pohodnike so pričakale tudi pri vinotoču Teropšič, kjer so skupaj z pohodniki tudi družno zapele.

Tako, da se je v soboto razlegala po Trški gori pesem in dobra volja.

Obisk gasilcev iz Cerkvenjaka, Štajerska

V soboto 22.10.2016 je nekdanja cvičkova princesa Eva Somrak skupaj z Martino Breznik, 4. cerkvenjaško kraljico, organizirala za gasilce iz Cerkevnjaka Pohod po Trški gori. Prehodili so del Slakove poti s postojankami pri cerkvi sv. Marije ter Princesini klopci.

Lepo jih je pogostila s kozarčkom cvička tudi žena Lojzeta Slaka, ga. Ivanka Slak. Pot se je nadaljevala do zidanice Verček, kjer jih je toplo sprejelo društvo z Trškogorskimi pevkami in njihovimi lepimi glasovi in harmoniko.

Pohodniki so se podkrepili z dolenjskimi dobrotami iz pod rok naše Botre Jožefine ter dobrim cvičkom. Pot so nadaljevali do gostilne Pugelj in potem z avtobusom naprej po čudoviti Dolenjski...

Sejem VINO 2016

Jesen je tu!

Trgatev je mimo in minil je tudi letošnji 52. mednarodni vinski sejem, ki se je odvijal v četrtek in petek (2016/10/20) na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Tudi naš dolenjski posebnež – cviček, se je predstavil v t.i. cvičkovi deželi. Ker je v cvičkovi deželi doma tudi pesem, so dogajanje v Ljubljani med drugimi popestrile tudi Trškogorske ljudske pevke iz Turistično kulturnega društva Trškogorsko srce.

Z ubranim petjem so ponesle sloves trškogorskega vina med obiskovalce cvičkove dežele in seveda z izborom pesmi obudile spomin na našega rojaka – godca Lojzeta Slaka.

Poleg dolenjske kapljice so obiskovalci z veseljem poizkusili tudi pleteno srce (simbol društva), ki je nastal v kuhinji neutrudne botre Jožice Verček.

Turistično kulturno društvo Trškogorsko srce

Cvičkove princese se zbrale na Trški Gori

V soboto, 27. februarja, smo se na Trški Gori zbrale cvičkove princese. Povabila sem jih aktualna 17. cvičkova princesa Eva Somrak, ki prihajam iz same vinorodne dežele Trška Gore, kjer uspevajo najlepše trte in kjer se pije najboljši cviček.

Na povabilo se je odzvalo sedem deklet, ki so v preteklih letih ponosno nosile krono cvičkove princese; to so bile Lea Marija Colarič Jakše (1999), Barbara Kramar (2006), Sonja Žagar (2007), Vesna Komatar (2008), Vesna Perko (2009) in Martina Baškovič (2010), Andreja Simeonov (2013). Med srečanjem so se nam pridružili tudi Matjaž Jakše (predsednik ZDVD), Jože Bašelj (predsednik DV Trška Gora) in Miran Jurak (podpredsednik ZDVD).

Princese smo uživale ob prekrasni pogostitvi, ki nam jo je pripravilo Turistično kulturno društvo Trškogorske srce iz Trške gore. Razvajali so nas z odlično pripravljeno tradicionalno zidaniško hrano, okus pa je čudovito dopolnil izbran cviček.

Med druženjem nam je bilo predstavljeno delovanje društva ter trškogorski zidaniški turizem, ki ga nudi tudi zidanica Verček, ki nas je ta dan prijazno sprejela pod svojo streho.

V nadaljevanju srečanja smo se napotile na degustacijo v vinsko klet Colnar. Mladi vinogradnik Janez Colnar nam je v degustiranje ponudil zanimiv izbor njegovih odličnih vin. Po degustaciji je sledila večerja v gostilni Pugelj, kjer smo večer zaključile ob prijetnem pogovoru o novih ciljih in podvigih ter o starih spominih in v teh letih stkanih prijateljstvih.

Gostiteljica se zahvaljujem vsem, ki so na kakršen koli način pomagali, predvsem Društvu vinogradnikov Trška Gora, ki je omogočil, da je bilo sobotno srečanje zares pravljično.

Eva Somrak

http://www.nadlani.si/
http://www.lokalno.si/

Otvoritev princesine klopce na Trški gori

V soboto, 19. marca, je pri cerkvi na Trški gori potekala slovesnost ob otvoritvi princesine klopce, ki so jo organizirali 17. cvičkova princesa Eva Somrak, Društvo vinogradnikov Trška gora in Turistično kulturno društvo Trškogorsko srce. Organizatorji Eva Somrak, Jože Bašelj in Jožica Verček so vsem zbranim zaželeli dobrodošlico in jih nagovorili. Slovesnosti so se udeležili tudi gostje: državna sekretarka mag. Tanja Strniša, Matjaž Jakše, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, in Lea Marija Colarič Jakše, 1. cvičkova princesa.

V uvodnem delu je raztegnil meh mladi harmonikar Žan. V kulturnem programu so se z več pesmimi predstavile pevke Turistično kulturnega društva Trškogorsko srce ter instrumentalista Andrej s kitaro in Ana z violino.

Verčkova je spregovorila tudi o simbolu klopce, ki sta jo v čast prvi cvičkovi princesi s Trške gore postavili Društvo vinogradnikov Trška gora – Novo mesto in Turistično kulturno društvo Trškogorsko srce. Cvičkova princesa se je za postavitev klopce zahvalila tudi Slavku Peterletu, Srečku Krncu ter Milanu Brlogarju, ki je poskrbel za les.

Klopco je blagoslovil šentpetrski župnik Jože Rački. Mnogi so se z veseljem usedli na klopco in se ozrli naokrog, saj je s Trške gore prelep razgled na dolenjsko pokrajino in vinograde.

Na klopci je zanimiv verz: »Klopca te vabi, da srce se ne spozabi in ko se vrneš spet na to goro, tvoje srce med vinogradi vpeto bo.«

Prijetno druženje ob pogostitvi in dolenjskem posebnežu se je nadaljevalo še kar nekaj časa.